Activitats

Projecte i tràmit per tal de realitzar la legalització de l’obertura de nous establiments. El projecte inclou la memòria i la documentació gràfica amb tots els aspectes a tenir en compte per tal d’obtenir la llicència.

Es realitza un seguiment de la documentació presentada al corresponent Ajuntament per tal de presentar els annexos corresponents en cada pas de la sol.licitud de la nova obertura d’establiments.

Es col·labora amb altres tècnics per tal de donar legalitat a tots els aspectes que composen una nova activitat.

activitats-01
activitats-02
activitats-03
activitats-04
activitats-05
activitats-06
activitats-07
activitats-08
activitats-09