Projectes

Projectes de noves construccions amb els usos que permet la legislació vigent, comercials, magatzems, naus, hostaleria (bars, restaurants), d’ aparcaments, esportius i altres edificacions, porxos, trasters, piscines …

Projectes de rehabilitació, reforma i redistribució de tot tipus de construccions.

Projectes d’enderroc, rehabilitació de façanes i col.locació de bastides.

Els projectes es compondràn bàsicament, de memòria, documentació gràfica, plec de condicions, mesuraments, pressupost i estudi de seguretat.

Col·laboracions amb arquitectes i d’ altres tècnics per tal de donar un servei integral tant al projecte com a l’ obra que es durà a terme.

projectes-01
projectes-02
projectes-03
projectes-04
projectes-05
projectes-06
projectes-07
projectes-08
projectes-09
projectes-10
projectes-11
projectes-12
projectes-13
projectes-14
projectes-15