Valoracions

Document que dóna la opinió sobre el valor d’un immoble en concret, amb data actual o data anterior a l’actual, basant-se en un estudi – valoració d’aquest immoble.

Utilitat

 • Orientació en compra ventes d’immobles.
 • Separacions de bens en divorcis.
 • Herències.
 • Valoració d’actius immobiliaris.
 • Procediments judicials.
valoracions-01

Apartats

 • Fotografies, interiors i exteriors, sobre l’estat actual del immoble en la data d’emissió del informe.
 • Plànol de situació del immoble.
 • Plànol urbanístic (segons municipis).
 • Plànol detallat del immoble amb la seva superfície real útil.
 • Escriptures del immoble (si són facilitades en el moment de la taxació).
 • Documentació cadastral (extreta de l’oficina virtual del cadastre).
 • Descripció dels acabats interiors del immoble i les instal·lacions que disposa.
 • Un estudi de mercat quan s’ utilitza el mètode de comparació.
 • Un estudi sobre el cost de reposició del immoble quan s’utilitza el mètode del cost.
 • Un estudi de les rentes esperades quan s’utilitza el mètode de rentes esperades.